Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012

Βαθαίνει η ύφεση στην αγορά ακινήτων.


Νέα συρρίκνωση παρουσίασε η οικοδομική δραστηριότητα τον Μάιο, καθώς ο αριθμός των οικοδομικών αδειών υποχώρησε κατά 31,2% σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2012 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας
μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, διαμορφώθηκε σε 2.410 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 505,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.815,1 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 31,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 5,8% στην επιφάνεια και κατά 7,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.
Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 2.403 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 499,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.790,0 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 31,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 6,1% στην επιφάνεια και κατά 7,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Αντίστοιχα, το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 7 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 25,1 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Μάιο 2012, είναι 1,4%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούνιο 2011 έως τον Μάιο 2012, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, διαμορφώθηκε σε 34.300 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.944,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 22.774,6 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 18,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 28,3% στην επιφάνεια και κατά 24,8% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2010-Μαΐου 2011.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΜΕ ΚΟΣΜΙΑ. . . . .