Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Πρόστιμα-φωτιά σε εισπρακτικές εταιρείες


Πρόστιμα-φωτιά σε εισπρακτικές εταιρείες


Στα 390.000 ευρώ ανέρχονται τα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν σε εισπρακτικές εταιρείες από το Τμήμα Μητρώου Εταιρειών Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για παραβάσεις του νόμου 3758/2009 περί εταιρειών ενημέρωσης ληξιπρόθεσμων οφειλών .

Οι συγκεκριμένες κυρώσεις προέκυψαν μετά από έρευνα καταγγελιών και διαμαρτυριών καταναλωτών και αφορούν έξι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, μία εταιρεία μη εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Εταιρειών Ενημέρωσης και ένα δανειστή.
Αναλυτικά:

1. Στην εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 Ευρώ για ανάθεση ενημέρωσης σε εταιρεία που δεν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο (άρθρο 4 παρ. 2 και άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3758/2009).

2. Στην εταιρεία CREDICOM CONSUMER FINANCE ΑΕ, συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ για διενέργεια ενημέρωσης χωρίς να είναι εταιρεία του μητρώου (άρθρο 4 παρ. 2 και του άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3758/2009).

3. Στην εταιρεία FIRST CALL ΑΕ, συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ για συχνότητα οχλήσεων πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα (άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3758/2009), για κλήση που αφορούσε μη ληξιπρόθεσμη οφειλή (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3758/2009), για ενημέρωση οικείων (περίπτωση 9 του άρθρου 5 του 3758/2009).

4. Στην εταιρεία KLISIS SA, για συχνότητα οχλήσεων πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα (άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3758/2009) και για κλήση που αφορούσε μη ληξιπρόθεσμη οφειλή (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3758/2009), συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 45.000 Ευρώ.

5. Στην εταιρεία PRS HELLAS SA, συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 35.000 ευρώ για κλήση στο χώρο εργασίας, χωρίς να έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη ο αριθμός ως μοναδικός (άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3758/2009) και για άρνηση χορήγησης αναλυτικών στοιχείων για το ύψος και την προέλευση της ληξιπρόθεσμης οφειλής (άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3758/2009) .

6. Στην εταιρεία EOS MATRIX ΑΕ, για όχληση στο χώρο εργασίας, χωρίς να έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη ο αριθμός ως μοναδικός (άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3758/2009), χρηματικό πρόστιμο ύψους 25.000 Ευρώ.

7. Στην εταιρεία E-VALUE ΜΕΠΕ, για ενημέρωση πριν την πάροδο 10 ημερών από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή (άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3758/2009), χρηματικό πρόστιμο ύψους 10.000 Ευρώ.

8. Στην εταιρεία TELEPERFORMANCE DEBTORS INFORMATION SERVICES, για ενημέρωση πριν την πάροδο 10 ημερών από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή (άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3758/2009), χρηματικό πρόστιμο ύψους 10.000 Ευρώ.
ΠΗΓΗ:spirospero

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΜΕ ΚΟΣΜΙΑ. . . . .